СИТА

Сита от черна и неръждаема стомана.  Ситови повърхности за хранително-вкусовата промишленост (ХВП), Сита за инертни материали, сита за пружинни. Тел от неръждаема и черна стомана.

подреди по